Nybyggnad av badhus och idrottshall i Köping

Nybyggnad av badhus och idrottshall i Köping

FSD projekterar brandskyddet för Köpings nya badhus och idrottshall.

Byggnaden kommer att ha en total bruttoarea på över 10.000 m2 och innefatta både badhus och idrottshall som nås via en gemensam entréhall. Projekteringen kommer att färdigställas innan årsskiftet och byggnaden planeras stå färdig under våren 2020.

Läktarna i idrottshallen är utformade med platser för ca 950 åskådare och totalt dimensioneras idrottshallen för 1800 personer för att även kunna användas vid konserter och andra evenemang.

I badhusdelen kommer det förutom tre bassänger även att finnas vattenrutschbana, relaxavdelning samt gym.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor