Brandfarlig vara 2017, 28-29 november

Brandfarlig vara 2017, 28-29 november

FSD kommer vara på plats för årets Brandfarlig vara 2017 på Börshuset i Malmö den 28-29 november.

Brandfarlig vara 2017 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst.

Anders Wiemo från FSD Malmö AB skall delta i en paneldebatt om de kommande tillståndsföreskrifterna för brandfarlig gas och brandfarliga vätskor den 29/11. Anders har lång och gedigen erfarenhet av regelverket kring hantering av brandfarliga varor som utbildare, tillsynsförrättare, tillståndshandläggare och konsult.

Se konferensens program här: http://brandfarligvara.se/program

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor