FSD Karlskrona

FSD Karlskrona

FSD:s kontor för sydöstra Sverige är beläget i Karlskrona. Här sitter vi tillsammans med andra konsulterande företag ute på vackra Gullberna Park. Med lång erfarenhet och goda kontakter inom Boverket kan vi svara på de flesta frågor inom brandskydd, risk- och krishantering. Välkomna att kontakta oss!

Adress och kontaktuppgifter

  • Kolonivägen 63
  • 371 54 Karlskrona
  • Tel: +46 (0)455-30 70 24

Exempel på referenser i Karlskrona

Linnéuniversitetet i Kalmar
FSD ansvarar för brandskyddsfrågor i detaljprojekteringen.
Brandstation i Karlskrona
Nybyggnad av Brandstation Oskarsvärn, Karlskrona.
Rådhuskvarteret, Kristianstad
Nytt Skånehus i Kristianstad

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor