• Start6 Utan rtal

 • Start3
 • JW CB bok

 • Vår erfarenhet - din trygghet

  Med över 40 år har vi längst erfarenhet i branschen

 • Brand - Risk - Kris - Tunnel

  FSD är företaget som kan hjälpa dig i många avseenden

 • Analytisk dimensionering - Konstruktionsbrandskydd

  Vi hjälper dig att ta fram dina lösningar

FSD - bred kompetens och gedigen erfarenhet

FSD är ett utpräglat konsulterande företag med kompetenser inom brandskydd, riskhantering, krishantering och tunnelsäkerhet. Vi arbetar med att utforma säkerheten
i samhället så att liv, egendom och miljö skyddas på ett kvalificerat sätt.

Vår breda kompetens och erfarenhet ger oss goda förutsättningar för att effektivisera
befintliga arbetssätt och hitta nya kostnadseffektiva lösningar. Genom att ständigt
tillämpa nya forskningsresultat tillgodoser vi våra kunders behov på bästa sätt.

 

box-brandskydd bw
box-brandskydd

Brandskydd

FSD arbetar med brandskydd både i nya och befintliga byggnader. Läs mer.

box-sakerhet bw
box-sakerhet

Trygghets- och säkerhetsarbete

FSD breddar och erbjuder nu ett trygghets- och säkerhetsarbete. Läs mer.

box-krishantering
box-krishantering

Risk- och Krishantering

FSD har gedigen erfarenhet av risk och krishantering inom såväl offentlig som privat verksamhet. Läs mer.

box tunnel bw
box tunell

Tunnelsäkerhet

FSD utformar kompletta brandskyddslösningar för nya och befintliga tunnlar Läs mer.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor